گفتاردرمانی کرج#👈تعدادی از فعالیت های پیشنهادی قبل از ورود به دبستان برای تقویت #هوشی و پیشگیری از اختلال #ریاضیات فرزندان

گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در

👈تعدادی از فعالیت های پیشنهادی قبل از ورود به دبستان برای تقویت #هوشی و پیشگیری از اختلال #ریاضیات فرزندان

🔶تمرین یادگیری سمت راست

🔶شناخت اعضای بدن

🔶یادگیری مفهوم دسته بندی

🔶آموزش مفاهیم بالا و رو ,زیر

🔶لی لی کردن,حمل توپ کوچک داخل قاشق  

🔶جهت یابی به سمتهای مختلف   

🔶پیدا کردن شباهتها

🔶آموز ش مفهوم داخل وخارج

🔶شناخت رنگهاو تست کور رنگی 

🔶شیوه آدرس دادن جای اشیا با استفاده از مفاهیم ریاضی 

🔶چک کردن پای برتر  

🔶تمرینات حفظ تعادل 

🔶شمارش اشیاء تا پنج 

🔶پرتاب دارت یا توپ در سبد با دست برتر

🔶بازی با #پازل  

🔶راه رفتن مارپیچ بین وسایل مثل صندلی

🔶بستن دکمه ها و بند کفش

🔶انجام بازیهای دقتی و #تمرکز و نشانه گیری

🔶راه رفتن روی خط راست

ادامه مطلب  لکنت شکن - گروه گفتاردرمانی آنلاین گفتار توانگستر

Related posts