گفتاردرمانی کرج#شنوایی : آیا شنوایی کودک عادی است ؟ بلی – خیر

بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج

شنوایی : آیا شنوایی کودک عادی است ؟ بلی – خیر

وضعیت مادر در دوره بارداری : آیا همه چیز در دوره بارداری خوب وعادی بوده ؟ بلی – خیر

یعنی مادر بیماری نداشته ، دارو مصرف نکرده ، ضربه به شکم وارد نشده ، شوک عصبی شدید یا استرس های طولانی مدت نداشته و….

تولد : آیا در زمان تولد همه چیز خوب و عادی بوده است ؟ بلی – خیر یعنی مشکلاتی از قبیل زردی ،خفگی و …. پیش نیامده است .

سوابق پزشکی : آیا سوابق و تاریخچه پزشکی کودک کاملا طبیعی و بدون مشکل بوده است ؟ بلی – خیر

یعنی سابقه تشنج ، ضربه به سر ، بیماری های شدید و یا طولانی مدت ، بستری شدن و … نداشته است .

رفتار : آیا رفتارهای کودک متناسب با سن و جنسیت وی هست ؟ بلی – خیر

یعنی شیطنت و تحرک بسیار زیاد ،یا پرخاشگری و ناسازگاری ندارد و از سوی دیگرآرامش غیرعادی ویا گوشه گیری ندارد

بازی : آیا بازی های وی مشابه همسالانش است ؟ بلی – خیر•  تعداد وصدا یا تعداد طبقات صدایی تحت تاثیر

ادامه مطلب  کاردرمانی تهران:کلینیک کاردرمانی مهر آوران

Related posts