گفتاردرمانی کرج#رشد مهارت گفتار

بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج

رشد مهارت گفتار

 دانش آموزان مبتلا به اتیسم قادر به استفاده از زبان گفتاری به شکل رایج آن در تعاملات میان انسان ها نمی باشند آنها در تعامل با دیگران شکلی از زبان و  ارتباط خاص خود را دارند.

 معلمان و مجریان آموزشی و خانواده ها بهتر است خود را درتعاملات شفاهی با دانش آموزان به همان شیوه ای که آنها برای ارتباط و انطباق با دنیای پیرامونشان برگزیده اند درگیر کنند به عبارتی هر نوع تلاش آنها رابرای بیان خواسته هایشان حتی به شیوه غیر کلامی به عنوان نشانه های ارتباطی پاسخ داده و مورد تشویق قرار دهند بنابراین لازم است با واژگان و فرهنگ لغات خاص دانش آموز آشنا شوید تا دریابید او چه میگوید و چگونه درک میکند.

دانش آموزان مبتلا به اتیسم برای دست یابی به گفتار نیاز به دانستن موارد زیر دارند:

-هر چیزی در دنیای پیرامون یک نام دارد.

 – راههای گوناگونی برای گفتن نام آن چیز و شناسایی آن وجود دارد .

– لغات تنوعی از معانی رادر بردارد.

– یادگیری و استفاده از لغات به آنها در برقراری ارتباط و بیان نیاز هایشان کمک خواهد کرد.

– اشکال و تصاویر و نقاشی ها نامی دارند و میتوانند به ما کمک کنند که نیاز هایمان رابیان کنیم و یا جایگزین زبان شفاهی کنیم.

راهکارها برای رشد مهارتهای گفتگو:

 افراد مبتلا به اتیسم حتی آنهایی که به نظر میرسند ممکن است از خزانه ی لغات نسبتا خوبی برخوردار باشند در موقعیت های عملی زندگی و روابط با دیگران و نیز در استفاده از زبان و تفسیر و درک آن با مشکلات اساسی مواجه میباشند آنها درک و فهم محدود از تعاملات کلامی و اجتماعی با دیگران دارندو در آغاز کردن یک گفتگو ادامه و اتمام آن و به طور کل در تعامل مبتنی بر کلام مشکل دارند.

 برای این گروه دانش آموزان برنامه ای سازمان یافته برای آموزش مهارتهای گفتگو و رشد زبان شفاهی که مورد نیاز فضاها و موقعیت های تعاملی با دیگران است از ضرورت اجتناب ناپذیر برخوردار است.

 برخی راهکارها برای رشد مهارتهای گفتگو در کودکان مبتلا به اتیسم عبارت اند از:

 فراهم نمودن فرصت هایی برای انجام بازی هایی که دارای ویژگی های تعاملی بوده و این گروه از دانش آموزان را که دارای خزانه لغت محدود می باشند را وادار به گفتگو نماید هر چه بازی مورد علاقه ی همه دانش آموزان باشد فرصت گفتگو بیشتر فراهم می شود همچنین بازی های برخوردار از هیجان های مثبت آنها را به گفتگو با یکدیگر ترغیب می نماید.

به دلیل علاقه ای که این گروه از کودکان اساسا به عامل های طبیعی چون آب و خاک و حیوانات و گیاه و نظیر آن دارند فراهم کردن بازی هایی که به نوعی این عوامل در آن حضور داشته باشند میتواند در ایجاد و تقویت رابطه آنها با یکدیگر موثر باشد.

 به کمک الگوسازی و رهنمود های فیزیکی و نشانه های بینایی وتقویت میتوان به توسعه ی تعامل و گفتگو میان دانش اموزان پرداخت.

نقاشی ها و تصاویر وداستان های اجتماعی روش های موثری برای اموزش مهارتهای گفتگو و آگاهی به دانش آموزان است تا دریابند در موقعیت های گوناگون چه بگویند و به چه چیزی فکر کنند و چگونه عمل کنند ..

ادامه مطلب  گفتاردرمانی خوب در کرج:از بین بردن چربی های زیر بغل و کمر

Related posts