گفتاردرمانی کرج#درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)

آموزش گفتار درمانی , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان , بهترین کرج گفتار درمانی در منزل , بهترین کرج گفتار درمانی کودکان در منزل , بهترین کرج کلینیک گفتار درمانی , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان , بهترین کرج گفتار درمانی چیست , بهترین کرج رشته گفتار درمانی , بهترین کرج مراكز گفتار درماني شرق تهران , بهترین کرج گفتار درمان خوب در تهران , بهترین کرج دکتر هوشنگ دادگر , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی دولتی , بهترین کرج مراکز گفتاردرمانی در جنوب تهران , بهترین کرج بهترین متخصص گفتار درمانی در تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در غرب تهران , بهترین کرج مراکز گفتار درمانی در کرج , بهترین کرج بهترین گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج درمان لکنت زبان در کرج , بهترین کرج گفتار درمانی بزرگسالان در کرج , بهترین کرج درمان لکنت در کرج , بهترین کرج مطب گفتاردرمانی در کرج , بهترین کرج فهرست گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج درمان تلفظ در کرج , بهترین کرج بهترین کاردرمانی در کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کرج , بهترین کرج کاردرمانی البرز , بهترین کرج کلینیک کاردرمانی در کرج , بهترین کرج مراکز توانبخشی کرج , بهترین کرج کاردرمانی سینا , بهترین کرج مراکز کاردرمانی کرج , بهترین کرج گفتاردرمانی کودکان در کرج , بهترین کرج ادرس گفتاردرمانی در کرج, بهترین کرج بازار کار کاردرمانی , بهترین کرج کاردرمانی در منزل , بهترین کرج کاردرمانی کودکان , بهترین کرج رتبه لازم برای کاردرمانی , بهترین کرج مرکز کاردرمانی , بهترین کرج رشته کاردرمانی چیست؟ , بهترین کرج کاردرمانی غرب تهران , بهترین کرج کاردرمانی جسمی

درمان یکپارچگی حسی شنیداری توسط گفتار درمانگران(AIT)

AIT یعنی گوش دادن به آهنگی که توسط برنامه های کامپیوتری اصلاح و تنظیم شده است و فرکانس هایی که سبب ایجاد حساسیت بیش از حد افراد می شود، توسط این برنامه ها شناخته و حذف گردد و این کار باعث کاهش الگو های شنیداری قالبی و کلیشه ای می شود که این کار به منظور اصلاح آهنگ ها به گونه ای متناسب با برنامه درمانی باشد، وسایل خاصی بکار می گیرد

برنامه درمانی شامل بیست برنامه نیم ساعته که در طول 10 تا 12 روز اجرا می گردد و این برنامه ها در هر روز دو بار اجرا می گردد آستانه شنیداری توسط اودیـــــو گرام تعیین می شود و سپس اودیو گرام باز نگری می شود تا پیشرفت ها ثبت شودو یا تعیین شود که آیا سلسله درمان های بیشتری لازم است یا خیر؟

این شیوه درمانی معمولا توسط گفتار درمانگر یا شنوایی شناس ارائه می گردد و دو بار تکرار شده و به عنوان درمانی برای بهبود و حساسیت غیر طبیعی به صدا در کودکان مبتلا به اوتیسم (autism spectrum disorder) و اختلالات رفتاری طراحی شده است(مرکز مراقبت های بهداشتی سینگا( 2006،) ماد فورد و همکاران 2000

یک مطالعه به منظور ارزیابی مزیت درمان یکپارچگی شنیداری در کودکان اوتستیک را انجام دادند در این مطالعه 16 کودک اوتیستیک در مقابل کودکانی که از دو شیوه درمانی استفاده کردند ، مقایسه به عمل آمد حداقل چهار ماه بین درمانها فاصله بود آموزش و روش های استفاده شده برای دو گروه کنترل و نمونه یکسان بوده است ولی با این تفاوت که گوشی مورد استفاده برای افراد گروه کنترل هیچ کاربردی نداشت ارزیابی از والدین و مربیان این کودکان در حیطه های رفتاری، ثبت نتایج مشاهدات مستقیم، هوش،زمان و آزمونهای تطابق اجتماعی انجام شد نویسنده نتیجه گیری می کند که از شیوه AIT چه بصورت آموزشی و چه به صورت بالینی بهره قابل توجهی ببرد(مرکز مراقبت های بهداشتی سینیگا 2006

مطالعات Cochrane به طور بی طرفانه برای مقایسه شیوهAIT و دیگر شیوه های درمان صوتی روی کودکان اوتسیتیک انجام گرفت شش آزمایش کنترل شده تصادفی مربوط بهAIT انجام شد چهار آزمون در بردارند ه کمتر از 20 بیمار بود و هفده نتیجه اندازه گیری شده متفاوت از هم مورد استفاده این آزمون قرارگرفت و همان طور که بیان شد به دلیل اشکال مختلف از اطلاعات بسیار متفاوت یک تحلیل میان دوره ای از روند درمان ممکن نبود شایان ذکر است که سه مطالعه تأثیر AIT را در گروه کنترل ثابت نکرده است و سه آزمون دیگر بهبودی سه ماهه کودکان که تحت درمان قرار گرفته بودند را از طریق چک لیست رفتاری آبرانت گزارش دادند که در صحت این نتایج تردید وجود دارد مطالعات نشان می دهد، تحقیقات بیشتری برای تعیین کفایت درمانهای صوتی لازم است به خاطر عدم وجود نشانه کافی، درمان باید به صورت تجربی انجام شود و مواظب خطر فقدان شنوایی فرد بود .مرکز مراقبت های بهداشتی

ادامه مطلب  آ اس آ|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی -گفتار توان گستر جهانشهر09121623463

Related posts