توان بخشی خوب در کرج:ایجاد اشتغال در 6 حوزه ظرف 12 برنامه در سال 97

توان بخشی خوب در کرج:ایجاد اشتغال در 6 حوزه ظرف 12 برنامه در سال 97

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ایجاد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی در 6 حوزه و با اجرای 12 برنامه محقق خواهد شد . 
محمدباقر نوبخت که در نشست سراسری مدیران دولتی سخن می گفت افزود: دولت 73 هزار و 400 میلیارد تومان از منابع خود ، منابع بانکی ، صندوق توسعه ملی برای اشتغال در سال جاری در نظر گرفته است . 
وی ادامه داد : برنامه های دولت برای اشتغال در 6 حوزه مسکن ، حمل و نقل ، گردشگری ، کشاورزی ،صنعت و سیاست های اشتغال در نظر گرفته است که در هر حوزه دو برنامه طراحی شده است که در مجموع 12 برنامه خواهیم داشت . 
وی ادامه داد : از استانداران استدعا دارم سهم خود را از رقم 73 هزار و 400 میلیارد تومان مشخص کنند . 
وی با اشاره به اینکه دولت در سال جاری قصد دارد یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی ایجاد کند گفت : با برنامه های طراحی شده هم افراد وارد بازار کار می شوند و هم فرصت شغلی ایجاد می شود .
وی با بیان اینکه دولت در سال جاری برای طرح های عمرانی 70 هزار میلیارد تومان از منابع دولتی ، منابع بانکی و صندوق توسعه ملی در نظر گرفته و به صورت یک مدل عمومی – خصوصی آن را اجرا خواهد کرد . 
وی ادامه داد : دولت قصد دارد برخی از طرح های عمرانی را با مشارکت بخش غیر دولتی به اتمام برساند . 
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 836 هزار نفر جمعیت فعال وارد بازار کار شدند گفت : از این جمعیت 819 هزار نفر مشغول بکار شدند و همچنان 17 هزار نفر از سال گذشته بیکار باقی ماندند.

 

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج فاز ۱ مارلیک ۱۲ متری سعدی فرعی مریم ۴ – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts