ضمن خوش آمد گویی به شما کاربر گرامی لطفا تا بار گذاری کامل صفحه مدتی را صبر نمایید در این پایگاه اطلاع رسانی در قسمت لینکها بیش از 18000 لینک به سایر سایتها وجود دارد و در قسمت جوک و سرگرمی جدیدترین جوک ها را ملاحظه خواهید نمود و سایر مطالب این صفحه نیز امید است که مطابق سلیقه شما عزیزان باشد       در قسمتهای مربوط به توانبخشی و علمی جدیدترین یافته های دنیای پزشکی و مجرب ترین پزشکان و متخصصان توانبخشی را خواهید یافت

حرکت درمانی در اوتیسم=بهترین کرج = بهترین کرج بهترین تهران اسامی متخصصین بیو گاز=بهترین کرج = بهترین کرج بهترین تهران دکتر علی رضا رحیم نیا فوق تخصص=بهترین کرج = بهترین کرج بهترین تهران مراکز توانبخشی کاردرمانی=بهترین کرج = بهترین کرج بهترین تهران درگذشت دکتر ناصر بادامیان=بهترین کرج = بهترین کرج بهترین تهران دارو برای بچه های پیش فعال=بهترین کرج = بهترین کرج بهترین تهران

مراكز علمي و دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه تهران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي خواجه نصير گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه امام حسين گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه كاشان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه يزد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه هنر گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه امام صادق گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه بوعلي سينا همدان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي شيراز گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي شاهرود گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعت نفت گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = بهترین کرج مجتمع آموزش عالي زنجان گفتاردرمانی = بهترین کرج  آذربايجان شرقي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه تبريز گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه تربيت معلم تبريز گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي سهند گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه هنرهاي اسلامي تبريز گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي  گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه گفتاردرمانی = بهترین کرج  آذربايجان غربي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه اروميه گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشگاه علوم پزشكي اروميه گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد خويگفتاردرمانی = بهترین کرج اردبيل گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي اردبيل گفتاردرمانی = بهترین کرج  اصفهان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه اصفهان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه كاشان  گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد شهررضا گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد نايين دانشگاه آزاد واحد نجف آباد گفتاردرمانی = بهترین کرج  ايلام گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه ايلام گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي ايلام گفتاردرمانی = بهترین کرج بوشهر گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر گفتاردرمانی = بهترین کرج  تهران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه الزهرا گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه هنر گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه تهران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه تربيت معلم گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه بقيه الله گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه پيام نور گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي شريف گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه تربيت مدرس گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي امير كبير گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه امام صادق(ع) گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه جامع علمي وكاربردي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علامه طباطبايي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعت آب وبرق گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علم وصنعت ايران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي ايران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزگفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري گفتاردرمانی = بهترین کرج  جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین کرج جهاد دانشگاهي خواجه نصير گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشكده صنعت هواپيمايي كشور گفتاردرمانی = بهترین کرج جهاد دانشگاهي اميركبير گفتاردرمانی = بهترین کرج آموزشكده حفاظت محيط زيست گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري گفتاردرمانی = بهترین کرج موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين گفتاردرمانی = بهترین کرج مركز آموزشي جهاد دانشگاهي گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشكده علمي كاربردي پست و مخابرات گفتاردرمانی = بهترین کرج چهارمحال وبختياري گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه شهركرد گفتاردرمانی = بهترین کرج خراسان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه فردوسي مشهد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه بيرجند گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي سبزوار گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه پيام نور واحد سرخس گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه تربيت معلم سبزوار گفتاردرمانی = بهترین کرج موسسه آموزش عالي سجاد  گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد شيروان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد سبزوار گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد بجنورد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد گچساران خوزستان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه شهيد چمران اهواز گفتاردرمانی = بهترین کرج زنجان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه زنجان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي زنجان گفتاردرمانی = بهترین کرج مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشگاه آزاد واحد ابهر گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشگاه آزاد واحد زنجان سمنان گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشگاه سمنان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي سمنان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد گرمسار گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پايه دامغان گفتاردرمانی = بهترین کرج سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه سيستان وبلوچستان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي زاهدان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد زاهدان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه بين المللي چابهار گفتاردرمانی = بهترین کرج پژوهشكده تعليم و تربيت گفتاردرمانی = بهترین کرج فارس گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه شيراز گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه صنعتي شيراز گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه جامع علمي وكابردي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه پيام نورشيراز  گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد اقليد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد مرودشت گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد فسا گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد لارستان دانشگاه آزاد واحد فيروزآباد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد ارسنجان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد استهبان گفتاردرمانی = بهترین کرج قزوين گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه بين المللي امام خميني گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي قزوين گفتاردرمانی = بهترین کرج   دانشگاه آزاد واحد قزوين گفتاردرمانی = بهترین کرج قم گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه قم گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه شيخ مفيد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه جامع علمي كاربردي گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشگاه آزاد واحد قم گفتاردرمانی = بهترین کرج  كردستان گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشگاه كردستان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد سنندج گفتاردرمانی = بهترین کرج كرمان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه شهيدباهنر گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه ولي عصر(ع)رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد بافت گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد كرمان  گفتاردرمانی = بهترین کرج كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشگاه رازي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین کرج  كهكيلويه وبوير احمد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه ياسوج گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي ياسوج گفتاردرمانی = بهترین کرج گلستان	 گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشگاه گلستان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم كشاورزي گرگان  گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشگاه آزاد واحد علي آباد كتول گفتاردرمانی = بهترین کرج گيلان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه گيلان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي گيلان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد آستارا گفتاردرمانی = بهترین کرج لرستان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه لرستان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي لرستان  گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد بروجرد گفتاردرمانی = بهترین کرج مازندران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه مازندران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي بابل گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علم وصنعت بهشهر گفتاردرمانی = بهترین کرج مركزي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه اراك گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علم وصنعت  گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد خمين گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد ساوه گفتاردرمانی = بهترین کرج  پارك علم و فناوري استان گفتاردرمانی = بهترین کرج  دانشگاه آزاد واحد اراك گفتاردرمانی = بهترین کرج هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه قشم گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد بندرعباس گفتاردرمانی = بهترین کرج همدان گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه بوعلي سينا گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه آزاد واحد همدان گفتاردرمانی = بهترین کرج يزد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه يزد گفتاردرمانی = بهترین کرج دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي گفتاردرمانی = بهترین کرج واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور گفتاردرمانی = بهترین کرج آبادان و خرمشهر گفتاردرمانی = بهترین کرج آزادشهر گفتاردرمانی = بهترین کرج آستارا گفتاردرمانی = بهترین کرج آشتيان گفتاردرمانی = بهترین کرج اشكذر گفتاردرمانی = بهترین کرج آيت اله آملي گفتاردرمانی = بهترین کرج ابركوه گفتاردرمانی = بهترین کرج ابهر گفتاردرمانی = بهترین کرج اراك گفتاردرمانی = بهترین کرج اردستان گفتاردرمانی = بهترین کرج اردكان گفتاردرمانی = بهترین کرج ارسنجان گفتاردرمانی = بهترین کرج اروميه گفتاردرمانی = بهترین کرج استهبان گفتاردرمانی = بهترین کرج اسلامشهر گفتاردرمانی = بهترین کرج اقليد گفتاردرمانی = بهترین کرج امارات متحده عربي گفتاردرمانی = بهترین کرج انار گفتاردرمانی = بهترین کرج اهر گفتاردرمانی = بهترین کرج اهواز _ علوم و تحقيقات گفتاردرمانی = بهترین کرج ايذه گفتاردرمانی = بهترین کرج ايرانشهر گفتاردرمانی = بهترین کرج ايلام گفتاردرمانی = بهترین کرج بابل گفتاردرمانی = بهترین کرج بافت گفتاردرمانی = بهترین کرج بجنورد گفتاردرمانی = بهترین کرج بردسير گفتاردرمانی = بهترین کرج بروجرد گفتاردرمانی = بهترین کرج بم گفتاردرمانی = بهترین کرج بناب گفتاردرمانی = بهترین کرج بندرانزلي گفتاردرمانی = بهترین کرج بندرعباس گفتاردرمانی = بهترین کرج بندرلنگه گفتاردرمانی = بهترین کرج بوشهر گفتاردرمانی = بهترین کرج بوكان (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهترین کرج بهبهان گفتاردرمانی = بهترین کرج بيرجند گفتاردرمانی = بهترین کرج پارس آباد مغان گفتاردرمانی = بهترین کرج تاكستان گفتاردرمانی = بهترین کرج تبريز گفتاردرمانی = بهترین کرج تربت جام گفتاردرمانی = بهترین کرج تربت حيدريه گفتاردرمانی = بهترین کرج تفت گفتاردرمانی = بهترین کرج تفرش گفتاردرمانی = بهترین کرج تهران پزشكي گفتاردرمانی = بهترین کرج تهران جنوب گفتاردرمانی = بهترین کرج تهران شمال گفتاردرمانی = بهترین کرج تهران مركزي گفتاردرمانی = بهترین کرج جهرم گفتاردرمانی = بهترین کرج جيرفت گفتاردرمانی = بهترین کرج خاش گفتاردرمانی = بهترین کرج خدابنده گفتاردرمانی = بهترین کرج خمين گفتاردرمانی = بهترین کرج خميني شهر گفتاردرمانی = بهترین کرج خوراسگان گفتاردرمانی = بهترین کرج خوي گفتاردرمانی = بهترین کرج دامغان گفتاردرمانی = بهترین کرج دزفول گفتاردرمانی = بهترین کرج دندانپزشكي گفتاردرمانی = بهترین کرج دولت آباد اصفهان گفتاردرمانی = بهترین کرج دهدشت گفتاردرمانی = بهترین کرج رشت گفتاردرمانی = بهترین کرج رودهن گفتاردرمانی = بهترین کرج رفسنجان گفتاردرمانی = بهترین کرج زابل گفتاردرمانی = بهترین کرج  گفتاردرمانی = بهترین کرج  فراهان گفتاردرمانی = بهترین کرج فردوس گفتاردرمانی = بهترین کرج فسا گفتاردرمانی = بهترین کرج فلاورجان گفتاردرمانی = بهترین کرج فيروزآباد گفتاردرمانی = بهترین کرج فيروزكوه گفتاردرمانی = بهترین کرج قائم شهر گفتاردرمانی = بهترین کرج قائنات گفتاردرمانی = بهترین کرج قزوين گفتاردرمانی = بهترین کرج قوچان گفتاردرمانی = بهترین کرج كازرون گفتاردرمانی = بهترین کرج كاشمر گفتاردرمانی = بهترین کرج كرج گفتاردرمانی = بهترین کرج كرمان گفتاردرمانی = بهترین کرج كرمانشاه گفتاردرمانی = بهترین کرج گچساران گفتاردرمانی = بهترین کرج گرگان گفتاردرمانی = بهترین کرج گرمسار گفتاردرمانی = بهترین کرج گلپايگان گفتاردرمانی = بهترین کرج لارستان گفتاردرمانی = بهترین کرج لامرد گفتاردرمانی = بهترین کرج لاهيجان گفتاردرمانی = بهترین کرج ماكو گفتاردرمانی = بهترین کرج ماهشهر گفتاردرمانی = بهترین کرج مباركه گفتاردرمانی = بهترین کرج واحد مجازي گفتاردرمانی = بهترین کرج مراغه گفتاردرمانی = بهترین کرج مرند گفتاردرمانی = بهترین کرج مرودشت گفتاردرمانی = بهترین کرج مشهد گفتاردرمانی = بهترین کرج مهاباد گفتاردرمانی = بهترین کرج مياندوآب گفتاردرمانی = بهترین کرج ميانه گفتاردرمانی = بهترین کرج نايين گفتاردرمانی = بهترین کرج نجف آباد گفتاردرمانی = بهترین کرج نراق گفتاردرمانی = بهترین کرج نطنز (مركز آموزش) گفتاردرمانی = بهترین کرج نور گفتاردرمانی = بهترین کرج نكا گفتاردرمانی = بهترین کرج ني ريز گفتاردرمانی = بهترین کرج نيشابور گفتاردرمانی = بهترین کرج ورامين گفتاردرمانی = بهترین کرج همدان گفتاردرمانی = بهترین کرج ياسوج گفتاردرمانی = بهترین کرج زاهدان گفتاردرمانی = بهترین کرج زرندكرمان گفتاردرمانی = بهترین کرج زنجان گفتاردرمانی = بهترین کرج ساري گفتاردرمانی = بهترین کرج ساوه گفتاردرمانی = بهترین کرج سبزوار گفتاردرمانی = بهترین کرج سپيدان

بهترین تهران tarmim parde=بهترین کرج = بهترین کرج بهترین تهران ليست دكتر روان شناس دركرج=بهترین کرج = بهترین کرج بهترین تهران چگونگی تاثیر ریتالین بر کودکان بیش فعال=بهترین کرج = بهترین کرج بهترین تهران اسامی وشماره تلفن پزشکان متخصص رشد در تهران

             آمار  باز دید کنندگان
                                   

 

 

  

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

انجمن ها   مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

مراکز تحت پوشش بیمه طلایی

            

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

 

سایتهای  مرتبط :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.farahmandpoor.ir

www.farahmandpour.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

goftardarmanionline.ir

www.speech-therapy.ir

www.pouyeshclinic.ir

www.googlemovies.ir

www.googleonline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

autismonline.ir

 

 

 


 

 

    به منظور بدست آوردن آخرین اطلاعات مارا در تلگرام دنبال کنید

 

مراکز گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی معتبر, ادرس گفتاردرمانی کرج،گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی گفتاردرمانی در کرج, ادرس گفتاردرمانی در کرج, مرکز گفتاردرمانی در کرج, کلینیک گفتاردرمانی در کرج, کلینیک های گفتاردرمانی کرج

 

گروه درمانیدرمان انفرادی گفتاردرمانی شناختی ذهن درمانی SI در گفتاردرمانی

گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج اضطراب و تنش بیو فیدبک = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج بهترین کرج = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج اسامی شماره = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج آدرس = بهترین کرج گفتاردرمانی کرج نارسایی ذهنی عمومی = بهترین کرج گفتاردرمانی کرج فعالیت بیش از حد تفکر حسی عملی= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج  درمانگریهای مبتنی بر تلقین انحراف توجه و اقناع= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج  درمانگریهای مبتنی بر تنش زدایی= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج  درمانگریهای مبتنی بر آهنگ گفتار و مهار بازده= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج  درمانگریهای مبتنی بر تنب شکستگی ستون مهره‌ای = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج آفازيDSA= گفتاردرمانی کرج دکتر کاردرمانی = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج طبیب زبان گرفتگی = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج بهترین تهران= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج بهترین کرج = بهترین کرج گفتاردرمانی کرج زابل = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج تبریز= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج آذربایجان = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج لکنت = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج شکن= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج DSA= گفتاردرمانی کرج دکتر کاردرمانی = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج طبیب زبان گرفتگی = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج بهترین تهران= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج بهترین کرج = بهترین کرج گفتاردرمانی کرج لکنت شکن= گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج دیجیتال = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج مشهد = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج اصفهان = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج ایران = بهترین کرج گفتاردرمانی کرج متخصص اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج اعصاب محیطی = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج  گانگلیونها = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج اعصاب محیطی = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج اعصاب حسی = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج دستگاه عصبی اتونوم یا خودمختار = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج تقسیم بندی شیمیایی = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج شکستگی ستون مهره‌ای = بهترین کرج گفتاردرمانی فرهمندپور = بهترین کرج کرج آفازيDSA=

 


 

 گروه گفتاردرمانی تخصصی گفتار توان گستر بزرگترین مرکز گفتاردرمانی و گروه درمانی کرج 

 

 

       بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین کرج گفتار توان گستر هوشمند = بهترین کرج اسم و آدرس بهترین گفتاردرمانی کرج = بهترین کرج درمان ناگویایی کودکان کرجی = بهترین کرج بهترین مرکز گفتاردرمانی غرب استان تهران = بهترین کرج مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی = بهترین کرج با سابقه ترین گفتاردرمانی کودکان       دستگاههای بیو فید بک بینایی شنیداری= برنامه های نروفیدبک = بهترین کرج سه بعدی محرک مغز = بهترین کرج بخش شنیداری - ادراکی=درمان انواع اختلالات گفتاری =ادگیری کودکان عادی= دچار تاخیر تکاملی گفتار =کودکان دچار لکنت =فلج مغزی =کم توانی ذهنی = بهترین کرج طیف اوتیسم = بهترین کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = بهترین کرج والدین همراه       =کم توانی ذهنی = بهترین کرج طیف اوتیسم = بهترین کرج آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه=جلسات درمانی دوساعته = بهترین کرج والدین همراه کودک در جلسه درمانی = بهترین کرج جلسه درمانی شامل SI = بهترین کرج تربیت شنیداری = بهترین کرج آموزش ذهنی = بهترین کرج ماساژ و تحریک اندامهای گویایی =استفاده از دستگاههای بیو فیدبک =برنامه های کامپیوتری خاص = بهترین کرج کودک کرجی

 


 دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی - شنیداری و برنامه های نروفیدبک  و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری - ادراکی

دردرمان انواع اختلالات گفتاری و یادگیری کودکان عادی دچار تاخیر تکاملی گفتار

 

کودکان دچار  لکنت -فلج مغزی - کم توانی ذهنی و  طیف اوتیسم (autism spectrum disorder)  و آماده سازی برای سنجش بدو ورود به مدرسه

 

 

هر جلسه درمانی شامل SI  - تربیت شنیداری  - آموزش ذهنی -  ماساژ و تحریک اندامهای گویایی - استفاده از دستگاههای بیو فیدبک و

 

 برنامه های کامپیوتری خاص هر کودک می باشد  که با پرداخت تنها یک ویزیت استفاده از تمامی امکانات مرکز میسور می باشد .


  با تعیین وقت قبلی     =      آدرس مطب    =    کلیک کنید

 


 

 

 

 

   صفحه اصلی 

   درباره ما 

   تماس با ما

     نظر سنجی

    تماس با شما

    نحوه تبلیغات در سایت

   مشاوره 

   لینکهای ما

   تولیدات ما

     عضویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

تازه ترینها

از آنجائي كه اُتيسم يك طيف از بيماريهاي مشابه است نمي توان گفت كه يك درمان خاص براي همه

بدن، جهت تأمين نيازهاي خود به مواد معدني، حفظ ثبات شيميايي و دفع مواد زائد، به

ماساژ درد بيماران را بعد از عمل قلب كاهش مي دهد

دختر آمريكايي مبتلا به سندرم داون، محصل نمونه دبيرستان ايلينويز شد


 اضطراب و دلشوره يكي از ناراحتي‏هاي اعصاب و روان است كه در محيطهاي شهري به ويژه در مشاغل پرهيجان و تنش‏زا هر روزه بيشتر مي‏شود و امروزه داروهاي ضد اضطراب از پر فروشترين داروهاي جهان هستند. اضطراب همچنين مي‏تواند علامتي از يك بيماري جدي مانند مسموميت دارويي، اعتياد، افسردگي شديد و حتي اختلالات متابوليك بدن باشد. بنابراين اقدام افراد مضطرب در مصرف داروهاي آرام‏بخش بدون مشاوره با پزشك باعث مي‏شود علت واقعي اضطراب آنها كشف نشود و گاهي در معرض مخاطره قرار گيرند. البته پزشك هم ممكن است داروهايي مانند ديازپام را تجويز كند ولي براي مدت كوتاهي كه تشخيص و درمان علت اصلي اضطراب را شروع كند


اگر در امتحان مردود شوم چه مي‏شود، پيش از آن كه شغلم را شروع كنم، موفقيت شغلي‏ ام را از دست خواهم داد، حالم خوش نيست، همه‏اش فكر مي‏كنم كه نمي‏توانم درس‏هايم را بخوانم. اما بايد درس بخوانم والّا...". "فردا نمي‏توانم سخنراني كنم، براي اين كه مي‏دانم خيلي عصبي و دستپاچه خواهم شد، طوري كه آنچه را كه بايد ارائه دهم فراموش خواهم كرد. مي‏توانم تجسم كنم كه چه وضعي پيش مي‏آيد، همه آن چشم‏ها به من دوخته شده‏اند، همه آنها مي‏دانند كه چقدر عصبي و دستپاچه هستم.""احتمال دارد دچار حملات آسميگي شوم، نمي‏دانم، چگونه مي‏توانم يكي از اين حمله‏ها را تحمل كنم؟ حالت وحشتناكي است." اين ها افكار و هيجاناتي هستند كه در ذهن افراد مبتلا به اضطراب و حملات آسميگي جريان دارد. از آنجا كه اضطراب و آسميگي هر دو از ترس ناشي مي‏شوند، نشانگر وجود نوعي بيم از خطر هستند، اين احساس ترس و تهديدشدگي با علايم جسمي گسترده‏اي همراه است. يعني همان"زبان جسمي اضطراب " كه ماهيتا پريشان كننده هستند:تنفس تند و سريع، افزايش ضربان قلب، احساس سرگيجه، حالت تهوع و دلشوره، سر درد، تعريق، خشكي دهان، احساس گرفتگي در گلو، درد قسمت‏هاي مختلف ماهيچه‏ها و غيره، زماني كه حالت اضطراب طولاني مي‏شود اين علايم ترس آور و غير قابل تحمل، ممكن است به شكلي جلوه كند كه نوعي بيماري حقيقي يا ناتواني واقعي به نظر برسند


افراد مضطرب به موضوعات و موقعيت‏هاي ويژه ‏اي واكنش نشان مي‏دهند كه غالبا قابل اجتناب هستند. تا زماني كه شرايط، موضوع و يا واقعه نگران كننده‏اي زندگي آنها را تحت الشعاع قرار نداده باشد، آنان قادرند به راحتي فارغ از اضطراب به سر ببرند. براي نمونه، افرادي كه به شدت از پرواز مي‏ترسند مي‏توانند تمامي رفت و آمدهايشان را به صورت زميني انجام دهند.امّا در عين حال افراد مضطرب، نمي‏توانند همواره منشأ اضطرابشان را تشخيص دهند و شناسايي كنند. زماني كه قادر به تشخيص علت آن باشند نمي‏توانند خود را از مواجهه با آن كنار بكشند يا شرايط زندگي‏اشان آنها را وادار مي‏سازد تا با شرايط ترس آور مواجه  شوند يا آن چنان ترسشان را درون سازي كرده ‏اند كه به نظر مي‏رسد منشأ آن در سرشت ‏اشان نهفته است. زماني كه، افراد مضطرب در معرض موقعيت‏هاي چالش برانگيزي مانند:امتحان يا مصاحبه شغلي قرار مي‏گيرند، تمايل دارند كه مشكلات را عظيم جلوه دهند يا آن كه نگران نتايج مخوفي باشند كه در انتظارشان است. در همان حال آنان تمايل دارند كه توانايي‏ها و شايستگي‏هاي خود را در مورد منبع ترس و مقابله با آن دست كم بگيرند. جريان وقتي بدتر مي‏شود كه اين افراد بسيار مضطرب از واكنش‏هاي عاطفي و جسماني ناخوشايند خود آگاهي پيدا كنند كه حتي ممكن است از خود اين علايم بيشتر از موقعيت‏هايي كه باعث بروز اين علايم شده ‏اند، به هراس بيفتند


مي‏تواند يك نوع ترس مشخص باشد  

                 در مجموع همان گونه كه بسياري از پديده‏ ها مي‏توانند زمينه علت ترس در انسان‏ها باشند، موضوع ترس نيز مي‏تواند شامل هر نوع پديده‏اي باشد كه در اطراف ما مي‏گذرد. هراس از ترس متفاوت است. ترس از شدت برخوردار است و شامل احساس‏ها، رفتارها و افكار خاص خود است. شايان ذكر است كه ترس‏ها اگرچه تجربه ‏اي ناخوشايند هستند، در عين حال، باعث احساس خطر و تهديد نمي‏شوند. هراس به معناي اجتناب از موضوع ترس است. اضطراب يك احساس ناخوشايند است و افراد مضطرب هميشه اين مشغله فكري نگران كننده را دارند كه در صورت مواجهه با موضوع ترس چه اتفاقي برايشان رخ خواهد داد و معمولا از آن موضوع يا موقعيت اجتناب مي‏ورزند. به طور خلاصه مي‏توان گفت كه هراس‏ها با سه ويژگي زير مشخص مي‏شوند: اول وجود يك ترس و اضطراب شديد از بعضي از موضوع‏ها و موقعيت‏ها، دوم اجتناب از موضوع ترس، در صورت مواجهه با موضوع ترس تحمل آن با دشواري بسيار و بالاخره، وجود يك تضاد بين اطلاع فرد از بي خطر بودن نسبي موقعيت و باور خلاف اين دانسته. هراس اجتماعي، ترس از مورد توجه و ارزيابي ديگران قرار گرفتن است. اساس ترس در آن است كه شخص تصور مي‏كند حتما به طور منفي ارزيابي. خواهد شد(مانند صحبت در جمع، شركت در ميهماني، خوردن و نوشيدن در جمع، صحبت تلفني با اطرافيان و... هراس ساده به ترس از يك شئي يا موقعيت ترسناك محدود مي‏شود مثل ترس از تاريكي، بلندي


افراد بسياري ممكن است خود را فردي خجول و كمرو ارزيابي كنند، در حالي كه تعريف روشني از مفهوم اين گفته خود ندارند. شرمگيني و كم رويي معمولا در مراحل دوران كودكي شكل مي‏گيرند و ظهور مي‏يابند. اين پديده در سال‏هاي دوران بلوغ، از آنجا كه شخص در ذهن خود شروع به تصوير كشيدن خود از نگاه ديگران مي‏كند، بسيار متداول مي‏شود. اين نوع اضطراب اجتماعي براي اكثر افراد با گذشت زمان كاهش مي‏يابد. براي بسياري، قرار گرفتن در بعضي از موقعيت‏ها تا حدودي ممكن است باعث ايجاد اضطراب شود( مانندشركت در ميهماني) و به نظر مي‏رسد كه ظهور ميزاني از اضطراب در اين شرايط كماكان طبيعي باشد. اضطراب موجود بعدا يا طي واقعه به سرعت تنظيم مي‏شود و به اجتناب از موقعيت منجر نمي‏شود. اما مسائل براي افراد داراي هراس اجتماعي بسيار متفاوت‏تر از اين است. آنان از قبل براي يك مدت طولاني شروع به نگراني مي‏كنند و هر قدر بيشتر در موقعيت عيني قرار مي‏گيرند، احتمال افزايش نشانه‏ ها در آنها شدت مي‏يابد. تكرار موقعيت مشابه منجر به افزايش نگراني بيشتر در آنها مي‏شود. مي‏توان گفت كمرويي شديد كه منجر به اجتناب از برقراري ارتباط اجتماعي با ديگران يا باعث اضطراب پريشان كننده در موقعيت‏هاي اجتماعي شود، احتمالا همان هراس اجتماعي است. " توجه بيش از حد به توجّه و نظر ديگران" باعث مي‏شود كه شخص مضطرب را دچار هراس اجتماعي كند


به نظر بسياري از محققان و روان درمانگران، حملات آسيمگي مي‏تواند مشكلي هراس آور و تضعيف كننده روحيه باشد. بسياري از مبتلايان به آسيمگي كه با رعب و وحشت غير قابل پيش بيني، علايم شديد جسمي و يا ترس از مردن، ديوانه شدن و از دست دادن كنترل در حين حمله، همراه است، فعاليت هايشان را محدود مي‏سازند و يا اين كه تنها با نگراني و دلهره بدان‏ها مي‏پردازند. حملات آسيمگي حاصل يك رابطه پيچيده‏اي بين فرايندهاي جسمي، افكار و احساسات هستند. بيماران مبتلا به "آسيمگي" درباره افكار و تصوراتي كه قبل از حملات يا در خلال آنها به ذهن‏اشان مي‏رسد، چنين گزارش مي‏دهند: " دارم مي‏ميرم"،"نكند دارم سلامت روح و روانم را از دست مي‏دهم"،"نكند كنترلم را از دست بدهم و به فرزندانم آسيب برسانم".و يا ممكن است كه چنين تصور كنند كه به علت سكته، نقش بر زمين شده‏اند و رهگذران هم توجهّي به آنها نمي‏كنند. اين تصورات و تفكرات، همان افكار خود آيند هستند كه وقتي به ذهن مي‏آيند، محتمل، معقول و باور كردني به نظر مي‏رسند، امّا زماني كه به عقب باز مي‏گرديم و آنها را بازنگري مي‏كنيم غالبا نادرست و نابجا به نظر مي‏رسند. در اختلال آسميگي، افكار خود آيند، تقريبا همواره بخشي از يك دور باطل افكار، هيجان‏ها و احساسات جسمي را تشكيل مي‏دهند


بسياري از آزمايش‏هاي ما، باورهايي را كه حمله آسيمگي را خطرناك و غير قابل كنترل مي‏دانند، مورد آزمون قرار دادند. مبتلايان در مي ‏يابندكه با وجود آنكه علايمشان گاهي اوقات ناراحت كننده هستند ولي در عين حال خوش خيم و بي خطر هستند. به عبارتي احساسات آنها واكنشي ساده و طبيعي به ترس است كه خود بخشي از سيستم پاسخ دهي اضطراري بدن است. آگاهي يافتن از اين كه چه عواملي در هر فرد، باعث بروز و افزايش آسيمگي مي‏شوند، مي‏تواند به ما در انتخاب شيوه‏هاي مقابله مناسب كمك كند. اگر فرد با افزايش تنفس پاسخ دهد، مي‏توان شيوه كنترل تنفس را به او آموخت تا آن كه شدت تنفس خود را كاهش دهد. چنان چه تنيدگي عضلاني، مشكل فرد باشد، تمرين‏هاي آرميدگي عضلاني سودمند واقع مي‏شوند.زماني كه مشكل فرد افكار و احساسات ترسناك باشد، مي‏توان با استفاده از شيوه‏هاي برگرداندن توجه به سمت مناظر، صداها و بوهايي كه در محيط اطراف او وجود دارد، يا به جدل و گفتگو، از گسترش ترس و علايم ناشي از آن ممانعت به عمل آورد. مبتلايان با مرور نتايج و پيامدهاي حاصل، همراه با درمان‏گر احساس اتّكا به نفس در توانايي خود براي مقابله با حمله را به دست مي‏آورند. گاهي مبتلايان به انجام"غرقه سازي" در زمان وقوع حمله مي‏پردازند، يعني به سادگي حمله را مي‏پذيرند و اجازه مي‏دهند كه رخ دهد. با استفاده از اين روش‏ها، بسياري از مبتلايان آموخته‏اند كه حملات آسيمگي خود را بدون محدود كردن فعاليت شان يا بدون تكيه بر دارو درماني كنترل كنند


 وسواس نوعي بيماري اضطرابي است. از هر صد بيمار مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب و روان حدود ده نفر به آن مبتلا هستند. و اين تعداد تقريبا در همه جوامع و فرهنگ‏ها وجود دارد. اين بيماري، چهارمين بيماري شايع در روان‏پزشكي است. وسواس، فكر يا عملي تكراري است و به قدري شديد بوده كه باعث اتلاف وقت فرد يا نگراني و اختلال شديد در عملكرد وي مي‏شود. وسواس فكري در فرد ايجاد اضطراب مي‏كند و آن گاه فرد جهت جلوگيري از آن عملي تكراري انجام مي‏دهد تا از اين اضطراب پيشگيري نمايد. گاهي وسواس آنقدر شديد مي‏شود كه فعاليت اجتماعي شخص را فلج مي‏كند و ارتباطات وي را بادوستان و اطرافيان تحت‏ الشعاع قرار مي‏دهد. وسواس براي خود فرد نيز آزار دهنده مي‏باشد. به علت اختلال احتمالي دردستگاه عصبي و بهم خوردن تنظيم ماده‏اي به نام سروتونين در مغز است. هر چند مطالعات جديد در صدد يافتن ساير موارد دخيل در اين بيماري هستند. همچنين عوامل ارثي در ابتلاء به اين بيماري نقش دارند و بعضي از افراد خانوداه درجه اول بيماران وسواسي نيز به اين بيماري مبتلا هستند. گاهي فرد بعد از بروز حادثه ‏اي مثل بيماري، حاملگي و ضربه روحي به طور ناگهاني دچار علايم وسواس مي‏گردد. مسائل رفتاري از جمله سخت‏گيري زياد خانواده ‏ها به كودكان جهت رعايت تميزي و شستشوي فراوان، نيز گاهي سبب بروز علايم وسواس در بزرگسالي مي‏گردد


بيماران وسواسي معمولا به علت علايم مختلف به پزشكان گوناگون مراجعه مي‏كنند. مثلا در وسواس آلودگي، فرد به علت زخم پوستي ناشي از شستشوي بيش از حد دست و صورت به پزشك متخصص پوست مراجعه مي‏كند و يا به دليل شروع بيماري وسواس بعد از زايمان، به متخصص زنان و يا به علت ضايعات لثه ناشي از مسواك زدن زياد به دندان پزشك مراجعه مي‏كند. انواع شايع وسواس عبارتند از:  -1وسواس آلودگي: كه منجر به شستشوي زياد بدن و وسايل مورد استفاده مي‏گردد. -2وسواس شك و ترديد: كه فرد مبتلا جهت اطمينان از قفل بودن درب منزل، خاموش بودن گاز، تلويزيون و برق قبل از ترك خانه يا حتي بعد از ترك آن، مكررا آنها را به دفعات كنترل مي‏كند. -3وسواس افكار تكراري (مانندافكاري با محتواي پرخاشگري، جنسي،مذهبي و...)كه گاهي در شب مانع خواب بيمار مي‏گردد و اين گونه بيماران معمولا به علت بي‏خوابي مراجعه مي‏كنند. -4وسواس نظم: فرد مي‏كوشد تا اشياء و وسايل محل كار و منزل خود را مرتبا جا به جا و تنظيم نمايد تا همه چيز بسيار مرتب و منظم باشد. اين امر باعث اتلاف وقت فراوان مي‏شود. حدود نيمي از بيماران وسواسي به علايم افسردگي نيز دچار هستند. بعضي از اين بيماران صفات شخصيتي وسواس گونه دارند. مردان مبتلا قدرت تصميم براي ازدواج ندارند چون مملو از ترديد و دوگانگي در تصميم‏گيري مي‏باشند و در صورت ازدواج احتمالا مشكلاتي در روابط خانوادگي خود خواهند داشت


 

 موارد شديد وسواس باعث اختلال در كار روزانه و غيبت از محل كار مي‏گردد
چون بيماران علايم خود را مخفي نگه مي‏دارند، بهتر است در خانواده به اين موارد توجه شود و در صورت مشاهده رفتارهاي مكرر و خارج از معمول آنها را جهت درمان به روان پزشك ارجاع دهند
جلوگيري از انجام كارهاي تكراري مثل شستن و نظافت زياد و كنترل فراوان سبب ازدياد اضطراب مبتلايان به وسواس مي‏شود
خانواده اين بيماران مي‏توانند نقش مؤثري جهت ارجاع و درمان آنها ايفا كنند
داروهاي مؤثر و روش‏هاي درماني مؤثر و مفيدي جهت درمان وسواس در دسترس مي‏باشد
از عوارض داروهايي كه براي درمان وسواس به كار مي‏روند، هراس نداشته باشيد، چون اين عوارض موقتي است و ضمنا عادت به دارو هم به وجود نخواهد آمد
 مطابق بررسيها و تحقيقات انجام شده در زمينه درمان بيماران وسواسي، بهترين اقدام، رفتار درماني - شناختي و دارو درماني مي‏باشد

  •      مواردی که ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

 •    آخرین تحقیقات و یافته ها

 •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

 •                     ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

 •                     معرفی و طراحی و ساخت و فروش  وسائل و تجهیزات توانبخشی  مطابق با نیاز شما

 •                     ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی لکنت (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی  آفازی و درمان گفتاری افراد سکته ای و ...

 •                       معرفی مراکز درمانی

 •                      معرفی درمانگران و متخصصین

 •                     معرفی مراکز درمانی که به وجود شما  نیاز دارند .

 •                     مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

 •                     مشاوره در مورد منابع تحقیق و استادان مشاور و پایان نامه و حتی آماده سازی موارد ذکر شده و ارائه آنها با کمترین هزینه و وقت  .

 •      شما می توانید بصورتهای زیر با ما تماس داشته باشید

 
     
   

 

     
   

 

     
   

 

 

 

     
 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه گفتار توان گستر می باشد  

 
 

                       برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی