گفتار درمانی تخصصی گوهردشت 09121623463:شكل  اسكلت حنجره

         شكل  اسكلت حنجره           عضـلات حـنجـره شـامـل عضـلات خـارجـي و داخـلي مي باشد. عضلات خارجي شامل كريكو تيروئيد ، عضلات سوپراهيوئيد واينفراهيوئيد ميشود. عضلات داخلي حنجره شامل تيرو آرتينوئـيد ، تـيرو اپيگلـوتيـك ، آري اپيگوتيك ، كريكوآرتنيوئيد خلفي، كريكو آرتينوئيد جانبي و انيتر آرتنيوئيد مي باشد. عضلات نزديك كننده طنابهاي صوتي حقيقي شامل تيرو آرتينوئيد ، كريكوآرتينوئيد جانبي و خلفي و اينترآرتنيوئيد ميباشد.  عضله دور كنـنده طنـاب صـوتـي حقـيقي كـريـكوآرتينوئيد خلفي مي باشد. عضله كـريـكوتيـروئيـد تنسور ( TENSOR  ) طنـاب صـوتــي مي باشد.        عضله…

Read More

گفتار درمانی تخصصی باغستان 09121623463:آناتومي حنجره

                                                    آناتومي حنجره      حنجره در خط وسط گردن  در حدود مهره هاي 3-6 گردني قرار دارد.        حنجره از بالا به حلق و از پائين به ناي منتهي ميشود. حنجره از غضروفهائي تشكيل ميشود كه توسط ليگمانها ومامبرانهائي بهم متصل ميشوند و توسط عضلات داخلي و خارجي حركت دارند.         حفره حنجره شامل قسمتهاي زير مي باشد: مدخل حنجره: ‌متشكل از اپيگلوت در…

Read More

گفتار درمانی تخصصی باغستان 09121623463: تومورهاي خوش خيم حنجره

                     تومورهاي خوش خيم حنجره           انواع تومورها با منشا بافت پوششي ، غددي ، هم بند ، عصبي وعروقي در حنجره ممكنست ملاحظه شود . در اين قسمت فقط تومورهاي شايع حنجره به اختصار بيان ميشود:        پاپيلوماتوز تنفسي راجعه :      شايعترين تومور خوش خيم حنجره مي باشد ( 85%) . شيوع آن در 3/4- 8/1 در يكصد هزار كودك است .اين تومور ناشي از ويروس پاپيلو ويروس انساني مي باشد (  HPV    ) و در…

Read More

گفتار درمانی تخصصی باغستان 09121623463:بيماريهاي مخاطي خوش خيم طناب صوتي

  بيماريهاي مخاطي خوش خيم طناب صوتي   ندول طناب صوتــي      اين ضايعه بيشتر در پسرها و خانمها حراف و افرادي كه شغلشان با حرف زدن زياد همراه باشد ديده ميشود. (در بيماران با شكاف كام نيز ديده ميشود). در اثر استفاده زياد از صد ا ابتدا ادم و كنژسيون در  فضاي رينكه (  REINKE  ) ايجاد ميگردد و در طي زمان تبديل به هيالين ميشود كه با تغييرات اپي تليوم همراه ميگردد واين تغييرات در ناحيه اي اتفاق مي افتد كه درهنگام ارتعاش بيشترين نيرو به آن…

Read More

گفتار درمانی تخصصی باغستان 09121623463:عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك د رحنجره

عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك د رحنجره      بيماريهاي التهابي حنجره برحسب اتيولوژي شامل : عفوني :ويرال ،باكتريال ، قارچي كه ميتوانند حاد يا مزمن باشند. آلرژيك بيماريهاي اتوايمون تروماتيك : شيميايي ،حرارتي ، مكانيكال ( ضربه هاي داخلي يا خارجي ) تاريخچه در تشخيص عفونتهاي حاد و مزمن بسيار مهم است و بايد به عواملي مثل شدت و نحوه پيشرفت علائم ( بخصوص تنگي نفس ) و علائم و نشانه هاي سيستميك و عوامل زمينه ساز توجه داشت .     لارنگوتراكئيت يا  CROUP  :            شايعترين و…

Read More