گفتار درمانی تخصصی گوهردشت 09121623463:   تومورهاي خوش خيم حنجره

                    تومورهاي خوش خيم حنجره   انواع تومورها با منشا بافت پوششي ، غددي ، هم بند ، عصبي وعروقي در حنجره ممكنست ملاحظه شود . در اين قسمت فقط تومورهاي شايع حنجره به اختصار بيان ميشود:      پاپيلوماتوز تنفسي راجعه :      شايعترين تومور خوش خيم حنجره مي باشد ( 85%) . شيوع آن در 3/4- 8/1 در يكصد هزار كودك است .اين تومور ناشي از ويروس پاپيلو ويروس انساني مي باشد (  HPV    ) و در كودكاني كه…

Read More

گفتار درمانی تخصصی گوهردشت 09121623463: بيماريهاي مخاطي خوش خيم طناب صوتي

بيماريهاي مخاطي خوش خيم طناب صوتي   ندول طناب صوتــي     اين ضايعه بيشتر در پسرها و خانمها حراف و افرادي كه شغلشان با حرف زدن زياد همراه باشد ديده ميشود. (در بيماران با شكاف كام نيز ديده ميشود). در اثر استفاده زياد از صد ا ابتدا ادم و كنژسيون در  فضاي رينكه (  REINKE  ) ايجاد ميگردد و در طي زمان تبديل به هيالين ميشود كه با تغييرات اپي تليوم همراه ميگردد واين تغييرات در ناحيه اي اتفاق مي افتد كه درهنگام ارتعاش بيشترين نيرو به آن وارد…

Read More

گفتار درمانی تخصصی گوهردشت 09121623463: عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك د رحنجره

عفونتها وتظاهرات بيماريهاي سيستميك د رحنجره      بيماريهاي التهابي حنجره برحسب اتيولوژي شامل : عفوني :ويرال ،باكتريال ، قارچي كه ميتوانند حاد يا مزمن باشند. آلرژيك بيماريهاي اتوايمون تروماتيك : شيميايي ،حرارتي ، مكانيكال ( ضربه هاي داخلي يا خارجي ) تاريخچه در تشخيص عفونتهاي حاد و مزمن بسيار مهم است و بايد به عواملي مثل شدت و نحوه پيشرفت علائم ( بخصوص تنگي نفس ) و علائم و نشانه هاي سيستميك و عوامل زمينه ساز توجه داشت .     لارنگوتراكئيت يا  CROUP  :      شايعترين و…

Read More

گفتار درمانی تخصصی گوهردشت 09121623463: ضربه حنجره   

                                                     ضربه حنجره         ضربه هاي حنجره غير شايع هستند وانواع ضربه غير تيز ( Blunt  ) شامل برخورد به داشبورد اتومبيل ، پيچيدن طناب ياكراوات يا روسري  به دور گردن ،‌خفه كردن و نظاير آن مي باشد  ضربه هاي نفوذي (‌PENETRATING  ) و آسيبهاي تنفسي ناشي از گازهاي داغ يا سوزاننده يا بلع مواد داغ يا سوزاننده از علل ديگر صدمات ترو ماتيك …

Read More

گفتار درمانی تخصصی گوهردشت 09121623463:معاينه و تهيه شرح حال و اقدامات  پاراكلينيكي در بيماريهاي حنجره

    معاينه و تهيه شرح حال و اقدامات  پاراكلينيكي در بيماريهاي حنجره      علائم    ( Symptoms) در بيماريهاي حنجره شامل گرفتگي صدا Hoursenessكه ميتواند كوتاه مدت يا طولاني مدت ويا از بدو تولد يا اكتسابي باشند. گرفتگي صداي كوتاه مدت ميتواند ناشي از بيماريهاي التهابي حاد باشد. گرفتگي هاي صداي طولاني مدت ميتواند ناشي از بيماريهاي التهابي مزمن، فلج صوتي وتومورها باشد.        ديسفوني ( Dysphonia ) به معني اشكال در ايجاد صدا مي باشد.         علل ديسفوني شامل عفونت هاي حنجره ، زور زدن بيش از حد(ديسفوني…

Read More