گفتار درمانی فاطمه خسروی درگلستان 

گفتار درمانی فاطمه خسروی درگلستان 

 

گفتار درمانی فاطمه خسروی (آوادیس)

زیرنظر کارشناس ارشد گفتار درمانی 

با 8سال سابقه کاری درکلینیک ها و بیمارستان های تهران ومشهد وگنبد 

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

اولین کلینیک مجهز به دستگاه در استان گلستان 

خدمات شامل ارزیابی ودرمان انواع  اختلالات گفتاروزبان 

اختلال تلفظی 

اختلالات ناروانی گفتار

تاخیر در رشد گفتاروزبان 

اختلالات صدا 

اختلال بلع بزرگسالان وکودکان 

اختلالات گفتاری ناشی از سندرم داوون واتیسم ،شکاف کام ،سکته مغزی و….

اختلالات یادگیری 

نوروفیدبک 

تحریک الکتریکی مغز

آدرس:گنبد کاووس         شماره های تماس:09331724304-01733260575

اینستاگرام goftardarmaniclinics-gonbad@

Related posts