مافناید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر4راه طالقانی 09121623463

مافناید|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گستر4راه طالقانی 09121623463

 

موارد مصرف مافناید

اين فرآورده به عنوان درمان كمكي براي سوختگي‌هاي درجه دوم و سوم به كار مي‌رود.

مکانیسم اثر مافناید

مفنايد سولفوناميدي است كه داراي اثر باكتريواستاتيك بر عليه بسياري از باكتري‌هاي گرم منفي و مثبت شامل پسودوموناس آئروژنوزا و سويه‌هاي خاصي از بيهوازي‌ها مي‌باشد. فعاليت اين دارو در حضور چرك، سرم و تغييرات اسيدي محيط تغيير نخواهد كرد.

فارماکوکینتیک مافناید

از طريق نواحي بدون عروق جذب و به سرعت متابوليزه و از طريق كليه دفع خواهد شد.

منع مصرف مافناید

در صورت حساسيت مفرط به دارو نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی مافناید

واكنش‌هاي آلرژيك، درد يا سوزش در محل استفاده، اسيدوز و افزايش كلرايد سرم، افزايش تهويه وميزان تنفس، تضعيف مغز استخوان، حمله حاد پورفيري از عوارض جانبي اين دارو هستند.

هشدار ها مافناید

در صورت نارسايي حاد كليوي با احتياط مصرف شود.

توصیه های دارویی مافناید

1- اين فرآورده براي مصرف خارجي مي‌باشند و از تماس آن با چشم بايد جلوگيري شود.
2- به دليل اين كه دارو مهاركننده كربنيك انيدراز مي‌باشد و ممکن است اسیدوز متابولیک ایجاد کند، لذا در بيماران با سوختگي‌هاي مثبت عميق و در بيماران مبتلا به نارسايي كليوي و ريوي بايد تعادل اسيد و باز را كنترل نمود. اگر اسيدوز ايجاد شد و كنترل آن سخت بود، مصرف دارو بايد براي 24 تا 48 ساعت قطع شود تا با مايع درماني تعادل اسيد و باز مجدداً برقرار گردد.
3- مصرف اين دارو موجب افزايش رشد باكتري‌ها و قارچ‌هاي غير حساس مي‌گردد و احتمال عفونت ثانويه افزايش مي‌يابد.
4- احتمال بروز واكنش‌هاي شبه آلرژيك و انافيلاكتيك در بعضي از بيماران، مخصوصاً در بيماران آسمي و آتوپيك وجود دارد.
5- در صورت امكان، بيمار روزانه حمام كند.

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی خیابان بهشتی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی خیابان قزوین

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی میدان شهدا

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان مظاهری

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی خیابان طالقانی خیابان بلال

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی کوی گلها

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی هدایت

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی جمالپور

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی سیدالشهدا

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی یوشی نژاد

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی بعثت

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی ۴۴۴

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی شقایق

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی محمد خانی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی مطلق

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی کمالی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی آل علی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی شهدا

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی بسیج

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی ۱۶ متری انقلاب

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی انقلاب

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی گلستان ۱

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی ۱۳ آبان

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی محمودیان

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی زکیخانی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی نعمتی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی مصطفی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی عابدینی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی عین الهی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی ساجدی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی طهماسبی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی لطفی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی قیام

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی لاله

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی لاله ۷

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی لاله ۳

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی لاله ۱

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی کلانتری

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی اصلی چهارصد دستگاه

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی قیام

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی اصلی جعفری

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی طهماسبی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی وحدت

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی حسینی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی لاله ۸

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی لاله ۴

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی فرعی ارغوان

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی خیابان جعفری(جهان چیت)

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان مظاهری

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان قریشی

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان آبان

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان کوی نور

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان پدیدار

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان امیری

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان فاطمیه

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه طالقانی میدان شهدا خیابان دانشکده

برترین مرکزشنوایی سنجی در کرج|چهارراه دانشکده خیابان چمران  فرعی یاس

Related posts