بهترین کلینیک توانبخشی کرج |شهرک کوثر -جنب مجتمع خلبانان

 

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کانال غربی -جنب دهکده شمالی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده ملارد- نریده به شهرداری منطقه ۳

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک کوثر-جنب خیابان کوثر

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک کوثر – بلوار یاس- جنب ناحیه شهرداری منطقه ۳

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار بیات

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کانال غربی- نرسیده به پیچ مشکین آباد

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کانال غربی – خیابان۱۶متری امام- کوچه حافظ غربی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان ۱۲متری- مهدیه ( شهرک ابوالفضل)

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |فردیس- بلوار امام رضا- جنب بازار روز

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک ناز- مابین خیابان ۸ و ۹

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |فردیس- خیابان کانال غربی- خیابان فضای سبز

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان سرحدی- خیابان ۱۲متری حافظ

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کانال غربی- خیابان امام رضا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان فضای سبز- بعد از پارک شادی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان فضای سبز- بعد از پارک نونهالان

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کانال غربی- خیابانفضای سبز- بعد از فرهنگسرا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار فردیس- خیابان۴ (شهید عطایی)

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده ملارد-انتهای گلستان ۶۳

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |فردیس-۴۴ متری امام خمینی(ره)-روبروی پمپ بنزین

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک سپاه خیابان پنجم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک راه آهن- انتهای گلستان ۱۰

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر- فاز ۴- خیابان ۵۰۱

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر- فاز ۴- خیابان ۴۰۹

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-کوی فرهنگ

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-اکبرآباد – خیابان شهید باقری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-بلوار مطهری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر- بلوار ۱۱۱

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر- بلوار ۱۱۱

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-آق تپه- بلوار ولیعصر

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر- فاز ۴- بلوار گلها

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر- بلوار ارم- سه راه شهرداری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر- بلوار ۱۰۰ غربی – مقابل مجتمع زینب

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر- سه راه افشار احمد آباد – خیابان مطهری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-بلوار امام زاده طاهر- خیابان ساحل ۱

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر- فاز ۴- بلوار گلها- خیابان شهید رجایی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-حدفاصل خیابان ۲۰۰ تا ۲۰۸

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-بلوار ارم-بین خیابان پاک وخیابان دوم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-نبش خیابان دوم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حصارک-خیابان مالک اشتر

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حصارک پایین- ابتدای خیابان مالک اشتر- ضلع جنوب خیابان

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |گلزار غربی- بلوار یاس – نبش خیابان کوکب غربی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار الغدیر-خیابان نسترن- خیابان شهید علی مقدم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار ۴۵متری گلشهر-ضلع جنوبی خیابان اخترشرقی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |دهقان ویلای دوم- خیابان ۵

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حصارک پایین- خیابان فروردین- ضلع جنوب خیابان شهرک امید

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان بنفشه- تقاطع گلستان دوم- جنب خدمات شهر منطقه ۵

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |دهقان ویلای دوم- خیابان۱۲

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |میدان کتویی زاده – کوی گلها- انتهای خیابان یاسمن

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |دهقان ویلای اول- خیابان نهم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار ۴۵متری گلشهر-ضلع شمالی خیابان اخترشرقی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |دهقان ویلای دوم- انتهای خیابان یاس

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |سه راه رجایی شهر- انتهای خیابان میثم ۷

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |دهقان ویلای اول- انتهای خیابان سرتیپ نیاکی- بعد از میدان دهقان ویلا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان درختی- خیابان شهید حیدری- تقاطع بلوار انوشیروان- ضلع جنوب غربی چهارراه

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان درختی- ضلع شمالخیابان درختی- ابتدای خیابان عطار

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حصارک پایین – حدفاصل خیابان مالک اشتر و فروردین-ضلع جنوب غربی باغ ناصربخت

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان شهید بهشتی-جنب کلانتری ۱۶

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حصارک پایین – خ شهید بهشتی- خیابان مالک اشتر

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار۴۵متری گلشهر- خیابان بهار شرقی- ضلع شمالی خیابان بهار شرقی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حیدر آباد-انتهای خیابان استاد شهریار

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حیدرآباد – خیابان بنی نجار- خیابان کتابعلی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |انتهای بلوار باغستان

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حصارک بالا- جنب خدمات شهری منطقه ۶

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان ۱۶ متری- نبش بلوار رجایی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان ۲۲ بهمن شمالی- پشت پاسگاه

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حصارک- جنب پمپ بنزین

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حصارک بالا- جنب یکشنبه بازار

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار باغستان- انتهای شاهین ویلا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان ۱۶ متری شهرداری- بلوک ۲

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان عدل- جنب پاسگاه

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |انتهای ۱۶ متری شهرداری- روبروی پاسگاه

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان تختی- محله صوفی آیاد

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابن ۳۵۰متری-انتهای کوچه سوم شرقی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان قلم- بین ۵ و ۶ غربی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار باغستان- حیدرآباد – خیابان بنی نجار

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جواد آباد- خیابان قلم – نبش خیابان چهارم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بنیاد- خیابان مدرس جنوبی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار باغستان- بین ۱۷ و ۱۸ غربی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حصارک بالا- بلوار خوارزمی-۱۰متری چهارم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |انتهای قلم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |رجایی شهر- فاز۳ – بلوار اشتراکی انتهای بلوار

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |میانجاده – ابتدای بلوار باغستان

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار موذن- خیابان چهاردهم فاز۲

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |روبروی ساختمان شهرداری منطقه ۷

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان داریوش- کوچه سنبل

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |اشتراکی شمالی-خیابان گلستان هفدهم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان داریوش- کوچه سنبل

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |رجایی شهر- بلوار سه باندی گوهردشت

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |رجایی شهر-خیابان اصلی- نبش خیابان هفتم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |رجایی شهر- اوقافی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |زیر پل رجایی شهر

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حاشیه محمودآباد- شهرک علی ابن ابی طالب

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار باغستان- نبش خیابان ششم غربی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار مو ذن – پیروزی شمالی – خ صیاد شیرازی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |رجایی شهر-قسمت شمالی شهرداری منطقه ۷

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار طالقانی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک امام رضا حسن آباد

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |میدان نبوت- ضلع شمالی بلوار ملاصدرا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار ملاصدرا-بازار مهستان

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |میدان نبوت- ضلع شمالی بلوار ملاصدرا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک امام رضا – خیابان کوشش ۲-انتهای بلوار دانش

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |تقاطع بلوار استقلال و ملاصدرا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |ابتدای میدان دانشگاه

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار طالقانی شمالی- بالاتر از میدان طالقانی سمت چپ

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار امام رضا- خیابان شاهد۳

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک اوج- خیابان بوعلی- جنب مسجد امام علی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک اوج- خیابان بوعلی- جنب مسجد امام علی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار ملاصدرا- خیابان ابوذر شمالی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |انتهای بلوار امام رضا- تقاطع تعاون

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |۳۸ متری نبوت

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک اوج- کوی جهاد – سینا ۲

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک اوج – بوعلی ۲۰

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک اوج – بوعلی ۱۰

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |ضلع غربی بلوار طالقانی شمالی-بالاتر از میدان نور

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار ۳۸ متری نبوت (ضلع جنوبی)

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان سیدالشهدا-بالاتر از درمانگاه شهدا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حسن آباد بلوار کوهسار

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |ابتدای مطهری- نرسیده به میدان آزادگان

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جهانشهر- بعد از بلوار مولانا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کوی کارمندان شمالی- ابوریحان پنجم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |انتهای خیابان گلستان- پشت تامین اجتماعی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جهانشهر- انتهای بلوار مولانا به سمت جمهوری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جهانشهر- بلوار مولانا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |میدان جمهوری- جمهوری شمالی- پایین تر از کانون مهندسین

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار بهشتی-نبش غربی خیابان کسری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار جمهوری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جهانشهر-ضلع غربی بلوار جمهوری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جهانشهر- ضلع غربی بلوار ماهان

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |چهار راه طالقانی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |زمینهای خانم انصاری- بازار والفجر

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |زمینهای دانشکده کشاورزی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کوی کارمندان جنوبی- ولیعصر ۵-روبروی فروشگاه اتکا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |چهارصد دستگاه- جنب استخر دانش

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار سرداران- مقابل خدمات شهری منطقه ۹

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کوی کارمندان جنوبی- پشت موسسه زبان ایران

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |ضلع جنوب شرقی میدان امام خمینی (ره)

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |ضلع جنوب غربی میدان والفجر

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حاشیه بلوار نبوت

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |میدان توحید-ابتدای خ مهدیه- جنب مخابرات

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کوی کارمندان جنوبی-روبروی بلال ۵-ابتدای گلبرگ ۵

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار سرداران-خیابان میرعماد-ابتدای گلبرگ ۲

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان مظاهری-خیابان شهید فیضی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |دولت آباد- بلوار فیروزبخت

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |دولت آباد- بیست متری ابوسعید

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حاشیه بلوار دانش آموز-دولت آباد-خیابان حیدرخانی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |ضلع شمال شرقی میدان والفجر-روبروی دارایی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار علامه جعفری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک وحدت- خیابان اصلی- میدان راه آهن

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده ملارد- خیابان سعدی جنوبی- انتهای گلستان دوم شهرک ارم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده ملارد- جنب مجتمع مسکونی نیروگاه

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان سعدی(اهری)- روبروی بازار میوه و تره بار اهری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده ملارد- خیابان پیک- زیر دکل های فشار قوی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک منظریه- فلکه پنجم منظریه- خیابان دهباشی شرقی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار شهریار- ۲۰۰متر بعد از انبار نفت- اولین کوچه سمت راست

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده ملارد-بعد از پل عابر پیاده(روبروی شهرداری منطقه ۱۰)

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده ملارد- خیابان سعدی جنوبی- نبش میدان عشاق الحسین

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده ملارد- خیابان سعدی جنوبی- نبش میدان عشاق الحسین

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خیابان سعدی- پایین تر از میدان عشاق الحسین

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک ۱۷شهریور- پارک ۱۷ شهریور- جنب مسجد

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده ملارد- سعدی جنوبی- انتهای گلستان دوم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |رزکان-بلوار امیرکبیر-خیابان لاله

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |رزکان نو- بلوار امیرکبیر- خیابان سنبل

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |رزکان نو- کوچه ارغوان ۶

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |روبروی لوکوموتیوسازی-بلوار مپنا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حاشیه جاده شهریار-شهرک صنعتی سیمین دشت-حدفاصل خیابان امید و کارخانه آرد

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده شهریار بعد از شهرک صنعتی سیمین دشت بین دشت بهشت و تک ماکارون

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بیلقان- خط چهارم حصار  و وسیه

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کلاک بالا- بلوار کارگر شدقی و غربی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |ابتدای جاده چالوس

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جاده چالوس- روستای بیلقان

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کلاک بالا- انتهای بلوار اسکندری- روبروی مسجدالکریم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کلاک نو- خیابان محمودی منش- خیابان حافظ- انتهای فرعی دوم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |شهرک خاتم الانبیا- ورودی شهرک

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |ورودی شهرک خاتم الانبیا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حاشیه شمالی شهرک خاتم الانبیا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |خط چهارم حصار

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کلاک نو- بلوار پاسداران- خیابان گلبرگ

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کلاک-شهرک جهان نما

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کلاک بالا- خیابان نظامعلی (شهید محمودی نژاد)

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کلاک بالا – خیابان نیلوفر ۳ شرقی

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |جنب پل بیلقان

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |حصار خط یک-زکی خانی اول

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کلاک بالا- خیابان زیتون- جنب خدمات شهری

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کلاک بالا- بلوار ۳۲متری- خیابان شمشاد

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |بلوار چمران تا میدان امام حسین

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |کلاک- حاشیه اتوبان تهران کرج

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-کیانمهر-میدان امام

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-کیانمهر-خ بوستان ۲

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر- بلوار سینا

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-بلوار ارم- خیابان زنبق

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-تقاطع بلوار ارم و خیابان ۶

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-کیانمهر-ابتدای بلوار ایرانمهر

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-بلوار ارم-نبش خیابان چهارم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-خیابان پنجم غربی-روبروی مدرسه شهید چمران

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-گلستان یک- پارک گلستان

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-کیانمهر-بلوار امیرکبیر

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-کیانمهر-خ گلستان ۶

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر – روبروی کاخ مروارید

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-کیانمهر-ابتدای بلوار امیرکبیر

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر_بلوار ابن سینا-خیابان هشتم

بهترین  کلینیک توانبخشی کرج |مهرشهر-کیانمهر- نبش میدان ولیعصر

 

Related posts