دعوت به همکاری

 

دعوت به همکاری

دعوت به مشارکت

دعوت به کار برای کاردرمانگر

دعوت به کار برای کاردرمانگر تازه فارغ التحصیل

کاردرمانگر متبحر در امر درمان سكته مغزي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان ضربه مغزی

کاردرمانگر متبحر در امر درمان موليتپل اسكلروزيس

کاردرمانگر متبحر در امر درمان بيماران ضايعات نخاعي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان فلج مغزي كودكان

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پاركينسون

کاردرمانگر متبحر در امر درمان بيماريهاي ارتوپديك

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارگي تاندون عضلات

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارگي تاندون عضلات و رباطهاي مفصلي

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اسكيزوفرني

کاردرمانگر متبحر در امر درمان افراد نوروتيك

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اختلالات ذهني نظير كودكان بيش فعال و كم توجه

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اوتيسم

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اختلالات يادگيري كودكان

کاردرمانگر متبحر در امر درمان عقب ماندگي ذهني

کاردرمانگر متبحر در امر درمان و توانمند سازي عصبي نوزادان نارس

بيماري هاي مرتبط با حوزه ی سالمندي نظير آلزايمر و دمانس

 

ارزیابی و مشاوره رایگان اختلالات گفتاری – توانبخشی

 

روزهای شنبه و دوشنبه ایام غیر تعطیل بین ساعت 19 الی 20

مرکزتوانبخشی گفتار توان گستر به آدرس:

کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب، بین 13 و 14 نبش میدان اتحاد، ساختمان آراد، طبقه دوم

شماره تماس

09121623463

02634405830

02634447071

02634447075

02634471795

 

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح خیابان هفت تیر

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح خیابان فردوسی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح خیابان صدوقی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح خیابان والفجر

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی زامیار

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی اسفندیاری

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی رنجیهای جنوبی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی طالبی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی دهقانی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی کلهر

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی کارکلو

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی خلیج

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی موسوی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی خداداد

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی شهباز

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی غلامحسنی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی حلجستانی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی چمران

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی نیلوفر

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی بغدادی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی خراسانی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی یکتا

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی میردار نژاد

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی شالچی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی صالح

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی عشیری

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی نجاری

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی سعادتی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی بوستان سعدی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی مبارزات

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی سعادتی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی  احمدی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی نجاری

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی مالکی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی بدر۱

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی بدر۲

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی حسینی

دعوت به همکاری گفتاردرمان در کرج|چهارراه مصباح فرعی نمازی خواه